Workshop 11.4.2018

WORKSHOP: PODPORA VÝŽIVY MATEŘSKÝM MLÉKEM U NEDONOŠENÝCH DĚTÍ

Termín: 11.4.2018

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha 1, 120 00

Česká neonatologická společnost ČLS J. E. Purkyně
Národní laktační centrum/Laktační liga
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.

 

PROGRAM:

Registrace: 8,30 -9,00

Program:

9,00 -10,30

Strategie krmení vlastním MM a kojení nedonošených dětí. MUDr. A. Mydlilová

Tuková globule mateřského mléka a její obdivuhodná infrastruktura. Prof.J. Mourek, DrSc.

Kojení a cytomegalovirus. Mgr. R. Křivohlavá

 Přestávka 10,30-11,00

11,00- 12,30

Emocionální a psychologické poradenství rodičů nedonošených dětí.  Prim. MUDr. M. Chvílová Weberová

Individualizace  enterální  výživy  u nedonošeného novorozence. MUDr. D. Součková

Kojení nedonošených dětí – důležitý aspekt vývoje komunikační schopnosti. PhDr. I. Bytešníková, Ph.D.

 Přestávka  12,30-13,00

13,00 – 14,30  

Nový přistup ke kojení nedonošených dětí  podle vzoru z Havlíčkova Brodu. E. Kuběnová

Využití krizové intervence v souvislosti s kojením nedonošených dětí.  E.Führerová

Časné zahájení přirozené výživy nezralých novorozenců ve FN Brno.  Mgr. P. Opálková, Mgr. S. Zmeškalová, Bc. A.Stejskalová

REGISTRAČNÍ POPLATEK: 1000 Kč

Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje účast na odborném programu, tiskové materiály, občerstvení o kávových  přestávkách.

ZPŮSOB PLATBY

Bankovním převodem , číslo účtu:  473839113/0300

Variabilní symbol: 11042018

Těšíme se na setkání s Vámi.

MUDr. Anna Mydlilová, Národní laktační centrum/Laktační liga